معرفی کتابهای جغرافیایی

معرفی کتابهای جغرافیایی

ردیف

نام کتاب

نام مؤلف یا مترجم

نام مؤسسه

سال چاپ

1

GIS به زبان ساده

علی جهانی- سوسن عسگری

سازمان جغرافیایی ارتش

1380

2

GPS و کاربرد آن

مهندس عباسعلی صالح‌آبادی

سازمان جغرافیای ارتش

1380

3

آب و هوا و شهر

ناصر تکمیل همایون

طبیعت

1377

4

آب وهواو محیط‌زیست(عوامل محیطی‌آب وهوایی)

شهریار خالدی

قومس

1381

5

آبیاری سطحی (سیستم‌ها و نحوه کاربرد آنها)

سیدمحمدحسین ابریشمی-امین علیزاده

آستان قدس

1376

6

آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعی

محمود زبیری- علیرضا مجد

دانشگاه تهران

1380

7

آشنایی با معماری اسلامی ایران

محمدکریم پیرنیا

دانشگاه علم و صنعت

1378

8

آموزش جغرافیا در دهه بیستم

دکتر لاهوتی

انتشارات آستان قدس

1380

/ 0 نظر / 14 بازدید