# معلمان_یاد_گرفتن

طراحی فعالیتهای آموزشی ۲

طراحی فعالیتهای آموزشی ۲ از دید روانشناسان رفتارگرا، هدفهای رفتاری دارای سه ویژگی زیر می باشند: 1- نوع رفتار باید دقیقاً مشخص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید