گزارش کار گروه های اموزشی فنی حرفه ای ناحیه 2

بسمه تعالی

گزارش کار سالانه رشته فرش

ارسال به : تکنولوژی گروه های آموزشی متوسطه گروه فرش

بازدید از هنرستان دیانت و برگزاری جلسه گروه های آموزشی در هنرستان

طراحی CD آموزشی عیوب فرش به صورت اسلایه

کپی از کتاب روش تدریس برای همکاران

تهیه خلاصه ای از کتاب اصول طراحی سوال و روش تصحیح برگه و ارائه به همکاران

بازدید علمی هنر جویان رشته فرش از کارگاه های بافت آستان قدس و رفوگری و رنگرزی کاشمر در تاریخ 14/9/86 15/9/86

شرکت در جلسه هماهنگی آموزشی در تاریخ 6/9/86 ساختمان فرخ

تهیه اسامی همکاران با مشخصات کامل و ساعات تدریس

شرکت درکارگاه آموزشی آشنایی با وب سایت ها تخصصی فرش دستباف در تاریخ 4/10/86 و آموزش طرح درس عملی کارگاهی در تاریخ 13/9/86

شرکت در جلسه برگزاری آزمون پایان دوره روش تدریس دروس تخصصی 1/12/86

تهیه و تنظیم سوالات مساباقت علمی کاربردی

بازبینی اوراق امتحانی دی ماه

تهیه گاهنامه تخصصی فرش

اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی به همکاران

بازدید هنرجویان از کنه بیست و کارخانه فرش مشهد

 گزارش عملکرد حسابداری کار و دانش چاپچی

  1. تهیه نرخ های مالیاتی و حقوق دستمزد سال 86 و ارسال به مدارس
  2. برقراری 2 جلسه برای دبیران جهت رفع اشکال دروس و هماهنگی امتحانات 2 نیمه
  3. تهیه بروشور های حسابداری و ارسال به مدارس
  4. تهیه گاهانمه حسابداری و ...

5.       برقراری 4 جلسه کارگاه آموزشی جهت پرکردن اظهرنامه های مالیاتی و رفع اشکال مطالب مازاد و صنعتی

  1. تهیه سوالات هماهنگ خرداد و ارسال به مدارس
  2. تهیه CD های جشنواره سال گذشته (روش تدریس برتر) و ارسال به مدارس
  3. تهیه فرم های مالیاتی ( اظهار نامه و دستور العمل های جدید ) و اراسل به مدارس

9.       تهیه و ساخت CD آموزش دروس اصلی (1) و ارسال به مدارس

    10 . تهیه انتخاب واحد جدید حسابداری  و ملزم کردن مدارس مربوطه جهت اجرا

11 . تهیه پیک نوروزی دوم و سوم حسابداری و ارسال به مدارس

12 . شرکت د رجلسات سازمان آموزش و پرورش

13 . بازدید از مدارس مربوطه

14 . بررسی سوالات هنرآموزان

15 . ارسال اسامی همکاران و ساعت کاری به سازمان

16 . بررسی صورتجلسات همکاران د رمدارس

 

باسمه تعالی

گزارش عملکرد گروه رشته درخت های تزیینی سال تحصیلی 87 86

1 برگزاری جلسه گروه های دوخت های  تزئینی در محل هنرستان دیانت به منظور آشنایی با همکاران و استانداردهای جدید

2 بازدید از مدارس و بررسی برنامه های درسی آنها حضور در کلاس درس همکاران جهت آشنایی با روش تدریس آنها و گفتگو با دانش آموزان و جمع آوری نظرات همکاران و دانش آموزان

3 جمع آوری هزینه کتاب تکه دوزی خانم شهین پزشکی و ارسال آن به گروه های سازمان جهت سفارش از اصفهان

4 شرکت در جلسه گروه های سازمان واقع در ساختمان نرخ

5 تکثیر و ارسال CD نمونه سوالات سال 86 به مدارس

6 ارسال اسامی همکاران دوخت های تزئینی به همراه مشخصات و روز های کاری هر هفته به سازمان

7 ارائه گزارش صورت جلسه گروه های دوخت های تزئینی که در تاریخ 29/8/86 در سازمان برگزار شد

8 بازدید از نمایشگاه دوخت های سنتی خانم پزشکی واقع رد ساختمان فرخ به همراه همکاران مرتبط رشته و دانش آموزان

9 ارائه و ارسال CD آموزشی چرخ سردوز و فاف به سازمان

10 شرکت در کارگاه آموزشی چاپ پارچه واقع در ساختمان کراچیان تاریخ 27/8/86

11 ارسال وصول سه صورت جلسه

12 بررسی سازمان عملی مدارس و نظارت بر تدریس همکاران مرتبط و غیر مرتبط

13 بررسی برنامه های مدارس و رفع اشکال آنها

14 هماهنگی سوالات دروس تخصصی دیماه

15 بررسی سوالات هنر آموزان دیماه

16 بررسی طرح درس ها و ارسال بهترین طرح درس به سازمان

17 ارسال CD روبان دوزی به سازمان و مدارس

18 شرکت در کلاس های روش های فعال تدریس که در ناحیه برگزار شد

19 تهیه و تنظیم سوالات علمی کاربردی سال سوم و ارسال آن به مدارس

20 برگزاری آزمون علمی کاربردی در یک زمان مشخص

21 بازدید از کارخانه البسکو همراه تعدادی از هنرآموزان و دانش آموزان

22 تهیه گاهنامه تخصصی درس راسته دوزی ( عنوان پرده هنری)

23 تهیه گاهنامه تخصصی درس راسته دوزی ( عنوان سرویس آشپزخانه )

24

/ 0 نظر / 29 بازدید