بانک سوالات عربی دبیرستان

مجموعه سوالات تستی درس عربی  دبیرستان                        

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3riazi_arabi_860313.pdfمجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم ریاضی     

 

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3tajrobi_arabi_860313.pdf مجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم تجربی 

 

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3riazi_arabi_860611.pdf مجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم ریاضی     

 

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3tajrobi_arabi_860611.pdfمجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم تجربی  

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3riazi_arabi_861103.pdf مجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم ریاضی      

 

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3tajrobi_arabi_861103.pdfمجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم تجربی   

 

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3ensani_arabi_860313.pdfمجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم انسانی    

 

 

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/dpics/d3ensani_arabi_860611.pdf مجموعه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سوم انسانی   

 

·         نمونه سؤالات عربی (1)

·         نمونه سوال

·         نمونه سؤالات عربی (2)

o        رشته ریاضی

o        نمونه سوال (1)

o        رشته تجربی
نمونه سوال (1)

o        نمونه سوال(1)

o        رشته علوم انسانی
نمونه سؤال (1)

o        رشته فنی و حرفه‌ای
نمونه سوال (1
)

·         نمونه سؤالات عربی (3)

o        رشته ریاضی
نمونه سؤال (1)

o        رشته تجربی
نمونه سوال (1)

o        رشته علوم انسانی
نمونه سؤال (1)

o        رشته فنی و حرفه‌ای

 

/ 0 نظر / 15 بازدید